Projecten

Een groot deel van onze opdrachten bestaat uit het aanleggen van nieuwe tuinen en het renoveren van oude en/of bestaande tuinen. Dit gebeurt volgens een door ons gemaakt ontwerp of een geleverde tekening van een tuinontwerper/tuinarchitect.

In goed overleg met u wordt het project voorbereid. Daarbij staan uw wensen centraal. Uw wensen vertalen wij in onze visie. Na een uitgebreide inventarisatie ter plaatse wordt met behulp van de tekening een werkomschrijvende offerte opgesteld. Volgens deze offerte en tekening wordt het werk aangenomen en uitgevoerd.


Er zijn geen portfolio gevonden.