Langendoenhof

Het Langendoenhof aan de Achterstrijpseweg in Rockanje is de derde fase uit de Carte Blanche serie.  Projecten waarbij  `kassen verdwijnen, villa`s verschijnen` de slogan is. Hier ontstaan royale bouwkavels waar de toekomstige bewoners geheel naar eigen inzicht hun ideale woonplek realiseren.

Door de toen nog toekomstige bewoners van Langendoenhof 4 zijn wij al in een vroeg stadium benaderd om mee te denken over de inrichting van de tuin, zelfs met de bouw van de woning moest nog worden gestart. Een leeg bouwblok, Carte Blanche, ideaal voor ons om als hovenier eens serieus na te denken over de invulling van de tuin en een creatief plan op te stellen.

Doordat wij in dit vroege stadium waren benaderd was het mogelijk om zelfs tijdens de bouw van de woning al enkele werkzaamheden uit te kunnen voeren, zoals het stellen van een beschoeiing langs de slootkanten, het draineren van de tuin, het uitvoeren van grondwerk en het poten van een haag en een behoorlijk aantal bomen, Dit was in het najaar van 2017. 
Direct na de bouw, in de zomer van 2018 zijn wij gestart met het aanvullen van grond en zand en de aanleg van de verhardingen rond de woning. Ook het technische gedeelte zoals de tuinberegening is in de zomer aangelegd. In het najaar van 2018 is de tuin afgeplant. In het voorjaar van 2019 is het gazon ingezaaid en zal het eindbeeld zichtbaar worden.