Noordweg

Aan de Noorweg in Oostvoorne is door ons bedrijf een tuin gerenoveerd. Het ontwerp voor deze tuin is gemaakt door Frans Toledo.
Er is gestart met de opruimwerkzaamheden waarbij alle oude en niet bruikbare beplantingen zijn omgezaagd. Daarna is het grondwerk uitgevoerd waarbij  machinaal de stronken en wortels van de oude beplantingen zijn gerooid, de cunetten zijn uitgegraven en de oppervlakken van de toekomstige plantvakken en gazon zijn gespit. In de uitgegraven gedeelten waar later de verhardingen worden aangelegd is als fundatie gebroken puin en zand op hoogte gebracht en aangetrild.
De achtertuin grenst aan het water dat rondom de Burcht van Oostvoorne ligt, het hoogteverschil tussen dit water en het maaiveld van de tuin is ruim 2,5 meter. Om dit hoogte verschil te overbruggen zijn er in het talud twee vlonders en traptreden gemaakt om ook dit gedeelte bij de tuin te betrekken. Als laatste zijn de verhardingen en half-verhardingen aangelegd, dit alles bij elkaar vormt de basis van deze tuin.